ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อ การเตรียมการจัดประชุมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน การเตรียมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ และเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7294

 img 7266

img 7271

img 7287

img_7265
img_7265
Image Detail Image Download
img_7266
img_7266
Image Detail Image Download
img_7271
img_7271
Image Detail Image Download
img_7275
img_7275
Image Detail Image Download
img_7276
img_7276
Image Detail Image Download
img_7287
img_7287
Image Detail Image Download
img_7289
img_7289
Image Detail Image Download
img_7291
img_7291
Image Detail Image Download
img_7294
img_7294
Image Detail Image Download
img_7297
img_7297
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery