ภาพกิจกรรม - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ นิสิต

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้บริหาร คณาจารย์และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 7159

img 7201

img 7229

img 7235

img_7159
img_7159
Image Detail Image Download
img_7168
img_7168
Image Detail Image Download
img_7177
img_7177
Image Detail Image Download
img_7180
img_7180
Image Detail Image Download
img_7183
img_7183
Image Detail Image Download
img_7185
img_7185
Image Detail Image Download
img_7187
img_7187
Image Detail Image Download
img_7189
img_7189
Image Detail Image Download
img_7192
img_7192
Image Detail Image Download
img_7195
img_7195
Image Detail Image Download
img_7199
img_7199
Image Detail Image Download
img_7200
img_7200
Image Detail Image Download
img_7201
img_7201
Image Detail Image Download
img_7203
img_7203
Image Detail Image Download
img_7204
img_7204
Image Detail Image Download
img_7206
img_7206
Image Detail Image Download
img_7210
img_7210
Image Detail Image Download
img_7214
img_7214
Image Detail Image Download
img_7217
img_7217
Image Detail Image Download
img_7219
img_7219
Image Detail Image Download
img_7223
img_7223
Image Detail Image Download
img_7225
img_7225
Image Detail Image Download
img_7228
img_7228
Image Detail Image Download
img_7229
img_7229
Image Detail Image Download
img_7235
img_7235
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7244
img_7244
Image Detail Image Download
img_7246
img_7246
Image Detail Image Download
img_7251
img_7251
Image Detail Image Download
img_7262
img_7262
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery