ภาพกิจกรรม - ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๐ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย

ปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๐ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 60 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ วิชาการสอนภาษาไทย โดย พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม บรรยาย  เรื่อง การประยุกต์หลักวิชาการสู่การเรียนการสอน และ อาจารย์ธรรมนอง  ถามา บรรยายเรื่อง บทบาทของครูฝึกสอนต่อกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7056

img 7077

img 7119

img 7140

img_7046
img_7046
Image Detail Image Download
img_7047
img_7047
Image Detail Image Download
img_7048
img_7048
Image Detail Image Download
img_7053
img_7053
Image Detail Image Download
img_7054
img_7054
Image Detail Image Download
img_7056
img_7056
Image Detail Image Download
img_7060
img_7060
Image Detail Image Download
img_7064
img_7064
Image Detail Image Download
img_7069
img_7069
Image Detail Image Download
img_7073
img_7073
Image Detail Image Download
img_7075
img_7075
Image Detail Image Download
img_7077
img_7077
Image Detail Image Download
img_7079
img_7079
Image Detail Image Download
img_7082
img_7082
Image Detail Image Download
img_7088
img_7088
Image Detail Image Download
img_7092
img_7092
Image Detail Image Download
img_7096
img_7096
Image Detail Image Download
img_7116
img_7116
Image Detail Image Download
img_7119
img_7119
Image Detail Image Download
img_7121
img_7121
Image Detail Image Download
img_7135
img_7135
Image Detail Image Download
img_7138
img_7138
Image Detail Image Download
img_7140
img_7140
Image Detail Image Download
img_7143
img_7143
Image Detail Image Download
img_7146
img_7146
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery