ภาพกิจกรรม - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้บริหาร คณาจารย์และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6969

img 6973

img 6976

img 7038

img_6961
img_6961
Image Detail Image Download
img_6963
img_6963
Image Detail Image Download
img_6964
img_6964
Image Detail Image Download
img_6965
img_6965
Image Detail Image Download
img_6966
img_6966
Image Detail Image Download
img_6967
img_6967
Image Detail Image Download
img_6969
img_6969
Image Detail Image Download
img_6970
img_6970
Image Detail Image Download
img_6973
img_6973
Image Detail Image Download
img_6975
img_6975
Image Detail Image Download
img_6976
img_6976
Image Detail Image Download
img_6978
img_6978
Image Detail Image Download
img_6981
img_6981
Image Detail Image Download
img_6982
img_6982
Image Detail Image Download
img_6984
img_6984
Image Detail Image Download
img_6986
img_6986
Image Detail Image Download
img_6990
img_6990
Image Detail Image Download
img_6992
img_6992
Image Detail Image Download
img_6993
img_6993
Image Detail Image Download
img_7007
img_7007
Image Detail Image Download
img_7017
img_7017
Image Detail Image Download
img_7018
img_7018
Image Detail Image Download
img_7028
img_7028
Image Detail Image Download
img_7029
img_7029
Image Detail Image Download
img_7031
img_7031
Image Detail Image Download
img_7033
img_7033
Image Detail Image Download
img_7034
img_7034
Image Detail Image Download
img_7035
img_7035
Image Detail Image Download
img_7036
img_7036
Image Detail Image Download
img_7038
img_7038
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery