ภาพกิจกรรม - สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน

สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน จัดโดย พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ดร.ธงชัย สิงอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย และ ดร.สามารถ บุญรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6835

img 6888

img 6891

img 6959

img_6811
img_6811
Image Detail Image Download
img_6814
img_6814
Image Detail Image Download
img_6815
img_6815
Image Detail Image Download
img_6818
img_6818
Image Detail Image Download
img_6824
img_6824
Image Detail Image Download
img_6827
img_6827
Image Detail Image Download
img_6829
img_6829
Image Detail Image Download
img_6835
img_6835
Image Detail Image Download
img_6840
img_6840
Image Detail Image Download
img_6842
img_6842
Image Detail Image Download
img_6844
img_6844
Image Detail Image Download
img_6870
img_6870
Image Detail Image Download
img_6876
img_6876
Image Detail Image Download
img_6881
img_6881
Image Detail Image Download
img_6888
img_6888
Image Detail Image Download
img_6891
img_6891
Image Detail Image Download
img_6893
img_6893
Image Detail Image Download
img_6902
img_6902
Image Detail Image Download
img_6927
img_6927
Image Detail Image Download
img_6928
img_6928
Image Detail Image Download
img_6930
img_6930
Image Detail Image Download
img_6932
img_6932
Image Detail Image Download
img_6933
img_6933
Image Detail Image Download
img_6936
img_6936
Image Detail Image Download
img_6939
img_6939
Image Detail Image Download
img_6947
img_6947
Image Detail Image Download
img_6959
img_6959
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery