ภาพกิจกรรม - พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ กับสถาบันวิจัยธรรมชัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศออสเตรเรีย และนิวซีแลนด์ โดย พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. เลขาธิการสถาบันธรรมชัย  และยังมีการ น้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ในวันพระเจ้าน่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6606

img 6624

img 6630

img 6632

img_6491
img_6491
Image Detail Image Download
img_6503
img_6503
Image Detail Image Download
img_6514
img_6514
Image Detail Image Download
img_6517
img_6517
Image Detail Image Download
img_6518
img_6518
Image Detail Image Download
img_6522
img_6522
Image Detail Image Download
img_6525
img_6525
Image Detail Image Download
img_6532
img_6532
Image Detail Image Download
img_6534
img_6534
Image Detail Image Download
img_6535
img_6535
Image Detail Image Download
img_6537
img_6537
Image Detail Image Download
img_6538
img_6538
Image Detail Image Download
img_6546
img_6546
Image Detail Image Download
img_6547
img_6547
Image Detail Image Download
img_6548
img_6548
Image Detail Image Download
img_6551
img_6551
Image Detail Image Download
img_6555
img_6555
Image Detail Image Download
img_6556
img_6556
Image Detail Image Download
img_6558
img_6558
Image Detail Image Download
img_6564
img_6564
Image Detail Image Download
img_6566
img_6566
Image Detail Image Download
img_6567
img_6567
Image Detail Image Download
img_6570
img_6570
Image Detail Image Download
img_6573
img_6573
Image Detail Image Download
img_6575
img_6575
Image Detail Image Download
img_6592
img_6592
Image Detail Image Download
img_6598
img_6598
Image Detail Image Download
img_6602
img_6602
Image Detail Image Download
img_6606
img_6606
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6619
img_6619
Image Detail Image Download
img_6624
img_6624
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6630
img_6630
Image Detail Image Download
img_6632
img_6632
Image Detail Image Download
img_6641
img_6641
Image Detail Image Download
img_6645
img_6645
Image Detail Image Download
img_6652
img_6652
Image Detail Image Download
img_6655
img_6655
Image Detail Image Download
img_6665
img_6665
Image Detail Image Download
img_6674
img_6674
Image Detail Image Download
img_6677
img_6677
Image Detail Image Download
img_6681
img_6681
Image Detail Image Download
img_6685
img_6685
Image Detail Image Download
img_6690
img_6690
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery