ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ วิเคราะห์แผนในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ประจำปี ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2265

img 2277

img 2279

img 2284

img_2260
img_2260
Image Detail Image Download
img_2265
img_2265
Image Detail Image Download
img_2268
img_2268
Image Detail Image Download
img_2269
img_2269
Image Detail Image Download
img_2270
img_2270
Image Detail Image Download
img_2273
img_2273
Image Detail Image Download
img_2277
img_2277
Image Detail Image Download
img_2279
img_2279
Image Detail Image Download
img_2284
img_2284
Image Detail Image Download
img_2287
img_2287
Image Detail Image Download
img_2289
img_2289
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery