ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ และคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ แจ้งโครงสร้างและภาะงานสำนักวิชาการ และนโยบายการพัฒนางานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2184

img 2188

img 2189

img 2190

img_2184
img_2184
Image Detail Image Download
img_2188
img_2188
Image Detail Image Download
img_2189
img_2189
Image Detail Image Download
img_2190
img_2190
Image Detail Image Download
img_2192
img_2192
Image Detail Image Download
img_2193
img_2193
Image Detail Image Download
img_2194
img_2194
Image Detail Image Download
img_2195
img_2195
Image Detail Image Download
img_2196
img_2196
Image Detail Image Download
img_2197
img_2197
Image Detail Image Download
img_2205
img_2205
Image Detail Image Download
img_2207
img_2207
Image Detail Image Download
img_2209
img_2209
Image Detail Image Download
img_2213
img_2213
Image Detail Image Download
img_2218
img_2218
Image Detail Image Download
img_2220
img_2220
Image Detail Image Download
img_2222
img_2222
Image Detail Image Download
img_2230
img_2230
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery