ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมตัวเมืองล้านนานครน่าน

โครงการอบรมตัวเมืองล้านนานครน่าน

 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้เข้าร่วมกันจัดโครงการอบรมตัวเมืองล้านนานครน่าน เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ตัวเมืองล้านนา เพื่อเป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาของชาวน่านไว้ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2042

img 2062

img 2112

img 2137

img_2029
img_2029
Image Detail Image Download
img_2031
img_2031
Image Detail Image Download
img_2032
img_2032
Image Detail Image Download
img_2033
img_2033
Image Detail Image Download
img_2034
img_2034
Image Detail Image Download
img_2037
img_2037
Image Detail Image Download
img_2039
img_2039
Image Detail Image Download
img_2042
img_2042
Image Detail Image Download
img_2043
img_2043
Image Detail Image Download
img_2047
img_2047
Image Detail Image Download
img_2055
img_2055
Image Detail Image Download
img_2056
img_2056
Image Detail Image Download
img_2059
img_2059
Image Detail Image Download
img_2062
img_2062
Image Detail Image Download
img_2073
img_2073
Image Detail Image Download
img_2074
img_2074
Image Detail Image Download
img_2089
img_2089
Image Detail Image Download
img_2090
img_2090
Image Detail Image Download
img_2092
img_2092
Image Detail Image Download
img_2098
img_2098
Image Detail Image Download
img_2107
img_2107
Image Detail Image Download
img_2108
img_2108
Image Detail Image Download
img_2109
img_2109
Image Detail Image Download
img_2112
img_2112
Image Detail Image Download
img_2117
img_2117
Image Detail Image Download
img_2131
img_2131
Image Detail Image Download
img_2137
img_2137
Image Detail Image Download
img_2141
img_2141
Image Detail Image Download
img_2146
img_2146
Image Detail Image Download
img_2155
img_2155
Image Detail Image Download
img_2159
img_2159
Image Detail Image Download
img_2173
img_2173
Image Detail Image Download
img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
img_2182
img_2182
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery