ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ แสดงความคิดวิเคราะห์สภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนางาน พร้อมทั้งการสร้างความสามัคคี ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1965

img 1992

img 2014

img 1967

img_1961
img_1961
Image Detail Image Download
img_1965
img_1965
Image Detail Image Download
img_1967
img_1967
Image Detail Image Download
img_1970
img_1970
Image Detail Image Download
img_1974
img_1974
Image Detail Image Download
img_1975
img_1975
Image Detail Image Download
img_1983
img_1983
Image Detail Image Download
img_1986
img_1986
Image Detail Image Download
img_1992
img_1992
Image Detail Image Download
img_1997
img_1997
Image Detail Image Download
img_2005
img_2005
Image Detail Image Download
img_2014
img_2014
Image Detail Image Download
img_2016
img_2016
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery