ภาพกิจกรรม - โครงการบรรพชาอุปสมบท

โครงการบรรพชาอุปสมบท

 

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 1864

img 1876

img 1942

img 1957

img_1864
img_1864
Image Detail Image Download
img_1868
img_1868
Image Detail Image Download
img_1876
img_1876
Image Detail Image Download
img_1881
img_1881
Image Detail Image Download
img_1882
img_1882
Image Detail Image Download
img_1883
img_1883
Image Detail Image Download
img_1884
img_1884
Image Detail Image Download
img_1891
img_1891
Image Detail Image Download
img_1892
img_1892
Image Detail Image Download
img_1897
img_1897
Image Detail Image Download
img_1898
img_1898
Image Detail Image Download
img_1899
img_1899
Image Detail Image Download
img_1901
img_1901
Image Detail Image Download
img_1903
img_1903
Image Detail Image Download
img_1906
img_1906
Image Detail Image Download
img_1909
img_1909
Image Detail Image Download
img_1923
img_1923
Image Detail Image Download
img_1927
img_1927
Image Detail Image Download
img_1929
img_1929
Image Detail Image Download
img_1931
img_1931
Image Detail Image Download
img_1934
img_1934
Image Detail Image Download
img_1937
img_1937
Image Detail Image Download
img_1942
img_1942
Image Detail Image Download
img_1957
img_1957
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery