ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ วางแนวทางการพัฒนา งานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สู่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1850

img 1860

img 1856

img 1857

img_1850
img_1850
Image Detail Image Download
img_1853
img_1853
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1856
img_1856
Image Detail Image Download
img_1857
img_1857
Image Detail Image Download
img_1860
img_1860
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery