ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อ การพัฒนางานวิจัย เตรียมความพร้อมการบันทึกความร่วมมือการปริวรรษธรรมคำภีร์ใบลานกับหน่วยงานต่างประเทศ และคำสั่งมอบภาระงานให้รองผู้อำนวยการ และคำสั่งมอบภาระงานให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1816

img 1818

img 1827

img 1834

img_1816
img_1816
Image Detail Image Download
img_1817
img_1817
Image Detail Image Download
img_1818
img_1818
Image Detail Image Download
img_1827
img_1827
Image Detail Image Download
img_1829
img_1829
Image Detail Image Download
img_1830
img_1830
Image Detail Image Download
img_1834
img_1834
Image Detail Image Download
img_1839
img_1839
Image Detail Image Download
img_1840
img_1840
Image Detail Image Download
img_1844
img_1844
Image Detail Image Download
img_1846
img_1846
Image Detail Image Download
img_1847
img_1847
Image Detail Image Download
img_1849
img_1849
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery