ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี 2557 เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 500 รูป ตามมิมหาเถรสมาคม ที่ 143/2556  โดยมีพระเดชพระคุณราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธาน และ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 1669

img 1718

img 1775

img 1705

img_1579
img_1579
Image Detail Image Download
img_1584
img_1584
Image Detail Image Download
img_1600
img_1600
Image Detail Image Download
img_1602
img_1602
Image Detail Image Download
img_1603
img_1603
Image Detail Image Download
img_1604
img_1604
Image Detail Image Download
img_1607
img_1607
Image Detail Image Download
img_1609
img_1609
Image Detail Image Download
img_1624
img_1624
Image Detail Image Download
img_1625
img_1625
Image Detail Image Download
img_1626
img_1626
Image Detail Image Download
img_1631
img_1631
Image Detail Image Download
img_1632
img_1632
Image Detail Image Download
img_1635
img_1635
Image Detail Image Download
img_1637
img_1637
Image Detail Image Download
img_1638
img_1638
Image Detail Image Download
img_1640
img_1640
Image Detail Image Download
img_1641
img_1641
Image Detail Image Download
img_1642
img_1642
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_1648
img_1648
Image Detail Image Download
img_1652
img_1652
Image Detail Image Download
img_1654
img_1654
Image Detail Image Download
img_1656
img_1656
Image Detail Image Download
img_1659
img_1659
Image Detail Image Download
img_1664
img_1664
Image Detail Image Download
img_1665
img_1665
Image Detail Image Download
img_1667
img_1667
Image Detail Image Download
img_1669
img_1669
Image Detail Image Download
img_1671
img_1671
Image Detail Image Download
img_1673
img_1673
Image Detail Image Download
img_1676
img_1676
Image Detail Image Download
img_1677
img_1677
Image Detail Image Download
img_1680
img_1680
Image Detail Image Download
img_1681
img_1681
Image Detail Image Download
img_1683
img_1683
Image Detail Image Download
img_1687
img_1687
Image Detail Image Download
img_1690
img_1690
Image Detail Image Download
img_1691
img_1691
Image Detail Image Download
img_1694
img_1694
Image Detail Image Download
img_1696
img_1696
Image Detail Image Download
img_1697
img_1697
Image Detail Image Download
img_1698
img_1698
Image Detail Image Download
img_1702
img_1702
Image Detail Image Download
img_1705
img_1705
Image Detail Image Download
img_1709
img_1709
Image Detail Image Download
img_1715
img_1715
Image Detail Image Download
img_1718
img_1718
Image Detail Image Download
img_1721
img_1721
Image Detail Image Download
img_1723
img_1723
Image Detail Image Download
img_1727
img_1727
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
img_1737
img_1737
Image Detail Image Download
img_1741
img_1741
Image Detail Image Download
img_1750
img_1750
Image Detail Image Download
img_1756
img_1756
Image Detail Image Download
img_1763
img_1763
Image Detail Image Download
img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1775
img_1775
Image Detail Image Download
img_1798
img_1798
Image Detail Image Download
img_1800
img_1800
Image Detail Image Download
img_1801
img_1801
Image Detail Image Download
img_1803
img_1803
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery