ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม คณาจารย์ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในเรื่องวิจัย ที่นำไปสู่การคลอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๖ พร้อมกับแบ่งภาระหน้าที่งานในประกันคุณภาพการศึกษา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1525

img 1528

img 1531

img 1534

img_1525
img_1525
Image Detail Image Download
img_1528
img_1528
Image Detail Image Download
img_1531
img_1531
Image Detail Image Download
img_1534
img_1534
Image Detail Image Download
img_1538
img_1538
Image Detail Image Download
img_1543
img_1543
Image Detail Image Download
img_1545
img_1545
Image Detail Image Download
img_1546
img_1546
Image Detail Image Download
img_1554
img_1554
Image Detail Image Download
img_1555
img_1555
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery