ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปี ๒๕๕๖ และความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1485

img 1490

img 1513

img 1523

img_1485
img_1485
Image Detail Image Download
img_1490
img_1490
Image Detail Image Download
img_1491
img_1491
Image Detail Image Download
img_1495
img_1495
Image Detail Image Download
img_1497
img_1497
Image Detail Image Download
img_1501
img_1501
Image Detail Image Download
img_1513
img_1513
Image Detail Image Download
img_1516
img_1516
Image Detail Image Download
img_1523
img_1523
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery