ภาพกิจกรรม - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทัศนศึกษาดูงาน เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

img 0993

img 1073

img 1092

img 1341

img 1370

img 1435

img_0877
img_0877
Image Detail Image Download
img_0879
img_0879
Image Detail Image Download
img_0887
img_0887
Image Detail Image Download
img_0890
img_0890
Image Detail Image Download
img_0893
img_0893
Image Detail Image Download
img_0910
img_0910
Image Detail Image Download
img_0993
img_0993
Image Detail Image Download
img_1053
img_1053
Image Detail Image Download
img_1064
img_1064
Image Detail Image Download
img_1068
img_1068
Image Detail Image Download
img_1073
img_1073
Image Detail Image Download
img_1092
img_1092
Image Detail Image Download
img_1097
img_1097
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1111
img_1111
Image Detail Image Download
img_1139
img_1139
Image Detail Image Download
img_1151
img_1151
Image Detail Image Download
img_1157
img_1157
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1205
img_1205
Image Detail Image Download
img_1206
img_1206
Image Detail Image Download
img_1211
img_1211
Image Detail Image Download
img_1222
img_1222
Image Detail Image Download
img_1311
img_1311
Image Detail Image Download
img_1314
img_1314
Image Detail Image Download
img_1315
img_1315
Image Detail Image Download
img_1316
img_1316
Image Detail Image Download
img_1318
img_1318
Image Detail Image Download
img_1319
img_1319
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1322
img_1322
Image Detail Image Download
img_1323
img_1323
Image Detail Image Download
img_1327
img_1327
Image Detail Image Download
img_1328
img_1328
Image Detail Image Download
img_1329
img_1329
Image Detail Image Download
img_1330
img_1330
Image Detail Image Download
img_1331
img_1331
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1333
img_1333
Image Detail Image Download
img_1334
img_1334
Image Detail Image Download
img_1335
img_1335
Image Detail Image Download
img_1341
img_1341
Image Detail Image Download
img_1348
img_1348
Image Detail Image Download
img_1352
img_1352
Image Detail Image Download
img_1359
img_1359
Image Detail Image Download
img_1363
img_1363
Image Detail Image Download
img_1365
img_1365
Image Detail Image Download
img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1387
img_1387
Image Detail Image Download
img_1389
img_1389
Image Detail Image Download
img_1391
img_1391
Image Detail Image Download
img_1392
img_1392
Image Detail Image Download
img_1400
img_1400
Image Detail Image Download
img_1404
img_1404
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1407
img_1407
Image Detail Image Download
img_1410
img_1410
Image Detail Image Download
img_1414
img_1414
Image Detail Image Download
img_1418
img_1418
Image Detail Image Download
img_1423
img_1423
Image Detail Image Download
img_1435
img_1435
Image Detail Image Download
img_1438
img_1438
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1451
img_1451
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1455
img_1455
Image Detail Image Download
img_1457
img_1457
Image Detail Image Download
img_1464
img_1464
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery