ภาพกิจกรรม - พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวม

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต และท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และพุทธศาสนิกชน ได้ถวายการต้อนรับ  พร้อมทั้ง งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญและถวายมุทิตาจิต พระชยานันทมุนี,ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และ โครงการอบรมประชาชนจังหวัดน่าน ของหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัด (อ.ป.จ.) น่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 0307

img 0350

img 0427

img 0602

img 0754

img 0823

img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0265
img_0265
Image Detail Image Download
img_0269
img_0269
Image Detail Image Download
img_0295
img_0295
Image Detail Image Download
img_0299
img_0299
Image Detail Image Download
img_0307
img_0307
Image Detail Image Download
img_0312
img_0312
Image Detail Image Download
img_0326
img_0326
Image Detail Image Download
img_0339
img_0339
Image Detail Image Download
img_0342
img_0342
Image Detail Image Download
img_0350
img_0350
Image Detail Image Download
img_0351
img_0351
Image Detail Image Download
img_0357
img_0357
Image Detail Image Download
img_0359
img_0359
Image Detail Image Download
img_0360
img_0360
Image Detail Image Download
img_0363
img_0363
Image Detail Image Download
img_0366
img_0366
Image Detail Image Download
img_0368
img_0368
Image Detail Image Download
img_0369
img_0369
Image Detail Image Download
img_0377
img_0377
Image Detail Image Download
img_0381
img_0381
Image Detail Image Download
img_0383
img_0383
Image Detail Image Download
img_0386
img_0386
Image Detail Image Download
img_0387
img_0387
Image Detail Image Download
img_0389
img_0389
Image Detail Image Download
img_0392
img_0392
Image Detail Image Download
img_0393
img_0393
Image Detail Image Download
img_0394
img_0394
Image Detail Image Download
img_0395
img_0395
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
img_0398
img_0398
Image Detail Image Download
img_0401
img_0401
Image Detail Image Download
img_0404
img_0404
Image Detail Image Download
img_0408
img_0408
Image Detail Image Download
img_0410
img_0410
Image Detail Image Download
img_0417
img_0417
Image Detail Image Download
img_0418
img_0418
Image Detail Image Download
img_0423
img_0423
Image Detail Image Download
img_0427
img_0427
Image Detail Image Download
img_0432
img_0432
Image Detail Image Download
img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
img_0440
img_0440
Image Detail Image Download
img_0442
img_0442
Image Detail Image Download
img_0447
img_0447
Image Detail Image Download
img_0450
img_0450
Image Detail Image Download
img_0456
img_0456
Image Detail Image Download
img_0468
img_0468
Image Detail Image Download
img_0478
img_0478
Image Detail Image Download
img_0480
img_0480
Image Detail Image Download
img_0484
img_0484
Image Detail Image Download
img_0485
img_0485
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0499
img_0499
Image Detail Image Download
img_0509
img_0509
Image Detail Image Download
img_0510
img_0510
Image Detail Image Download
img_0516
img_0516
Image Detail Image Download
img_0574
img_0574
Image Detail Image Download
img_0580
img_0580
Image Detail Image Download
img_0587
img_0587
Image Detail Image Download
img_0591
img_0591
Image Detail Image Download
img_0602
img_0602
Image Detail Image Download
img_0609
img_0609
Image Detail Image Download
img_0610
img_0610
Image Detail Image Download
img_0615
img_0615
Image Detail Image Download
img_0620
img_0620
Image Detail Image Download
img_0632
img_0632
Image Detail Image Download
img_0633
img_0633
Image Detail Image Download
img_0636
img_0636
Image Detail Image Download
img_0639
img_0639
Image Detail Image Download
img_0641
img_0641
Image Detail Image Download
img_0644
img_0644
Image Detail Image Download
img_0645
img_0645
Image Detail Image Download
img_0648
img_0648
Image Detail Image Download
img_0650
img_0650
Image Detail Image Download
img_0653
img_0653
Image Detail Image Download
img_0654
img_0654
Image Detail Image Download
img_0663
img_0663
Image Detail Image Download
img_0667
img_0667
Image Detail Image Download
img_0670
img_0670
Image Detail Image Download
img_0671
img_0671
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0677
img_0677
Image Detail Image Download
img_0679
img_0679
Image Detail Image Download
img_0685
img_0685
Image Detail Image Download
img_0687
img_0687
Image Detail Image Download
img_0689
img_0689
Image Detail Image Download
img_0693
img_0693
Image Detail Image Download
img_0698
img_0698
Image Detail Image Download
img_0701
img_0701
Image Detail Image Download
img_0711
img_0711
Image Detail Image Download
img_0715
img_0715
Image Detail Image Download
img_0718
img_0718
Image Detail Image Download
img_0720
img_0720
Image Detail Image Download
img_0725
img_0725
Image Detail Image Download
img_0747
img_0747
Image Detail Image Download
img_0754
img_0754
Image Detail Image Download
img_0758
img_0758
Image Detail Image Download
img_0770
img_0770
Image Detail Image Download
img_0792
img_0792
Image Detail Image Download
img_0795
img_0795
Image Detail Image Download
img_0797
img_0797
Image Detail Image Download
img_0799
img_0799
Image Detail Image Download
img_0800
img_0800
Image Detail Image Download
img_0803
img_0803
Image Detail Image Download
img_0804
img_0804
Image Detail Image Download
img_0807
img_0807
Image Detail Image Download
img_0808
img_0808
Image Detail Image Download
img_0809
img_0809
Image Detail Image Download
img_0812
img_0812
Image Detail Image Download
img_0813
img_0813
Image Detail Image Download
img_0817
img_0817
Image Detail Image Download
img_0823
img_0823
Image Detail Image Download
img_0828
img_0828
Image Detail Image Download
img_0829
img_0829
Image Detail Image Download
img_0832
img_0832
Image Detail Image Download
img_0833
img_0833
Image Detail Image Download
img_0835
img_0835
Image Detail Image Download
img_0837
img_0837
Image Detail Image Download
img_0839
img_0839
Image Detail Image Download
img_0844
img_0844
Image Detail Image Download
img_0847
img_0847
Image Detail Image Download
img_0848
img_0848
Image Detail Image Download
img_0852
img_0852
Image Detail Image Download
img_0854
img_0854
Image Detail Image Download
img_0857
img_0857
Image Detail Image Download
img_0858
img_0858
Image Detail Image Download
img_0862
img_0862
Image Detail Image Download
img_0868
img_0868
Image Detail Image Download
img_0869
img_0869
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery