ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นพ.สุภกร บัวสาย

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นพ.สุภกร บัวสาย

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ผู้ชำนาญการด้านการบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อเรื่อง "๑๐ จังหวัดแห่งความสำเร็จ เพื่อยกระดับการเรียนรู้" โครงการติดตามและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด และยังมีกิจกรรม เวทีเสวนาการยกระดับการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0022

img 0117

img 0123

img 0086

img_0019
img_0019
Image Detail Image Download
img_0022
img_0022
Image Detail Image Download
img_0030
img_0030
Image Detail Image Download
img_0038
img_0038
Image Detail Image Download
img_0046
img_0046
Image Detail Image Download
img_0054
img_0054
Image Detail Image Download
img_0079
img_0079
Image Detail Image Download
img_0086
img_0086
Image Detail Image Download
img_0092
img_0092
Image Detail Image Download
img_0093
img_0093
Image Detail Image Download
img_0094
img_0094
Image Detail Image Download
img_0101
img_0101
Image Detail Image Download
img_0105
img_0105
Image Detail Image Download
img_0117
img_0117
Image Detail Image Download
img_0118
img_0118
Image Detail Image Download
img_0123
img_0123
Image Detail Image Download
img_0125
img_0125
Image Detail Image Download
img_0131
img_0131
Image Detail Image Download
img_0135
img_0135
Image Detail Image Download
img_0141
img_0141
Image Detail Image Download
img_0146
img_0146
Image Detail Image Download
img_0147
img_0147
Image Detail Image Download
img_0185
img_0185
Image Detail Image Download
img_0187
img_0187
Image Detail Image Download
img_0194
img_0194
Image Detail Image Download
img_0198
img_0198
Image Detail Image Download
img_0202
img_0202
Image Detail Image Download
img_0204
img_0204
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery