ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

ประจำปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะช่างฟ้อน นิสิตจาก วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมฟ้อนล่องน่าน ในพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี ท่านอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน  พร้อมทั้งมีขบวนแห่อัญเชิญผ้าทิพย์ห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และน้ำทิพย์สรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และมีขบวนพี่น้องประชาชนแต่ละ ตำบลต่าง ๆ ของอำเภอภูเพียง  งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9854

img 9877

img 9900

img 9912

img_9824
img_9824
Image Detail Image Download
img_9825
img_9825
Image Detail Image Download
img_9826
img_9826
Image Detail Image Download
img_9831
img_9831
Image Detail Image Download
img_9832
img_9832
Image Detail Image Download
img_9833
img_9833
Image Detail Image Download
img_9835
img_9835
Image Detail Image Download
img_9836
img_9836
Image Detail Image Download
img_9839
img_9839
Image Detail Image Download
img_9840
img_9840
Image Detail Image Download
img_9841
img_9841
Image Detail Image Download
img_9842
img_9842
Image Detail Image Download
img_9844
img_9844
Image Detail Image Download
img_9846
img_9846
Image Detail Image Download
img_9847
img_9847
Image Detail Image Download
img_9854
img_9854
Image Detail Image Download
img_9859
img_9859
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9864
img_9864
Image Detail Image Download
img_9873
img_9873
Image Detail Image Download
img_9875
img_9875
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9877
img_9877
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9880
img_9880
Image Detail Image Download
img_9881
img_9881
Image Detail Image Download
img_9882
img_9882
Image Detail Image Download
img_9890
img_9890
Image Detail Image Download
img_9897
img_9897
Image Detail Image Download
img_9900
img_9900
Image Detail Image Download
img_9905
img_9905
Image Detail Image Download
img_9912
img_9912
Image Detail Image Download
img_9917
img_9917
Image Detail Image Download
img_9921
img_9921
Image Detail Image Download
img_9925
img_9925
Image Detail Image Download
img_9926
img_9926
Image Detail Image Download
img_9933
img_9933
Image Detail Image Download
img_9937
img_9937
Image Detail Image Download
img_9940
img_9940
Image Detail Image Download
img_9941
img_9941
Image Detail Image Download
img_9942
img_9942
Image Detail Image Download
img_9943
img_9943
Image Detail Image Download
img_9944
img_9944
Image Detail Image Download
img_9945
img_9945
Image Detail Image Download
img_9949
img_9949
Image Detail Image Download
img_9951
img_9951
Image Detail Image Download
img_9959
img_9959
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery