ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ตำราวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์  ตำบลพพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

img 9551

img 9617

img 9714

img 9734

img_9551
img_9551
Image Detail Image Download
img_9553
img_9553
Image Detail Image Download
img_9569
img_9569
Image Detail Image Download
img_9572
img_9572
Image Detail Image Download
img_9581
img_9581
Image Detail Image Download
img_9603
img_9603
Image Detail Image Download
img_9613
img_9613
Image Detail Image Download
img_9617
img_9617
Image Detail Image Download
img_9622
img_9622
Image Detail Image Download
img_9623
img_9623
Image Detail Image Download
img_9637
img_9637
Image Detail Image Download
img_9642
img_9642
Image Detail Image Download
img_9649
img_9649
Image Detail Image Download
img_9658
img_9658
Image Detail Image Download
img_9660
img_9660
Image Detail Image Download
img_9664
img_9664
Image Detail Image Download
img_9666
img_9666
Image Detail Image Download
img_9668
img_9668
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9691
img_9691
Image Detail Image Download
img_9695
img_9695
Image Detail Image Download
img_9714
img_9714
Image Detail Image Download
img_9726
img_9726
Image Detail Image Download
img_9731
img_9731
Image Detail Image Download
img_9734
img_9734
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery