ภาพกิจกรรม - ประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒

ประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมประชุม การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงาน กำหนดการในพิธีฯ และเตรียมความพร้อมใน วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9508

img 9505

img 9507

img 9520

img_9505
img_9505
Image Detail Image Download
img_9507
img_9507
Image Detail Image Download
img_9508
img_9508
Image Detail Image Download
img_9510
img_9510
Image Detail Image Download
img_9512
img_9512
Image Detail Image Download
img_9514
img_9514
Image Detail Image Download
img_9515
img_9515
Image Detail Image Download
img_9516
img_9516
Image Detail Image Download
img_9517
img_9517
Image Detail Image Download
img_9520
img_9520
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery