ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อ

คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ และคณะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง การก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9341

img 9354

img 9359

img 9382

img_9323
img_9323
Image Detail Image Download
img_9334
img_9334
Image Detail Image Download
img_9338
img_9338
Image Detail Image Download
img_9341
img_9341
Image Detail Image Download
img_9354
img_9354
Image Detail Image Download
img_9359
img_9359
Image Detail Image Download
img_9363
img_9363
Image Detail Image Download
img_9365
img_9365
Image Detail Image Download
img_9366
img_9366
Image Detail Image Download
img_9382
img_9382
Image Detail Image Download
img_9387
img_9387
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery