ภาพกิจกรรม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน โดยมีพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9106

img 9112

 

img 9124

img 9170

img_9106
img_9106
Image Detail Image Download
img_9109
img_9109
Image Detail Image Download
img_9110
img_9110
Image Detail Image Download
img_9112
img_9112
Image Detail Image Download
img_9124
img_9124
Image Detail Image Download
img_9128
img_9128
Image Detail Image Download
img_9132
img_9132
Image Detail Image Download
img_9133
img_9133
Image Detail Image Download
img_9136
img_9136
Image Detail Image Download
img_9141
img_9141
Image Detail Image Download
img_9142
img_9142
Image Detail Image Download
img_9144
img_9144
Image Detail Image Download
img_9145
img_9145
Image Detail Image Download
img_9148
img_9148
Image Detail Image Download
img_9149
img_9149
Image Detail Image Download
img_9153
img_9153
Image Detail Image Download
img_9154
img_9154
Image Detail Image Download
img_9162
img_9162
Image Detail Image Download
img_9166
img_9166
Image Detail Image Download
img_9170
img_9170
Image Detail Image Download
img_9173
img_9173
Image Detail Image Download
img_9177
img_9177
Image Detail Image Download
img_9188
img_9188
Image Detail Image Download
img_9189
img_9189
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery