ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และ ชมรมนักวิ่งเมืองงาช้างดำ ได้ร่วมกันจัด งาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันวิ่งมินิมารอธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ๕.๕ กิโลเมตร เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ๓.๕ กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน - วิ่ง ให้มีสุขภาพแข็งแรง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8871

img 8859

img 8904

img 8939

img 9018

img 9067

img_8778
img_8778
Image Detail Image Download
img_8779
img_8779
Image Detail Image Download
img_8785
img_8785
Image Detail Image Download
img_8796
img_8796
Image Detail Image Download
img_8819
img_8819
Image Detail Image Download
img_8823
img_8823
Image Detail Image Download
img_8827
img_8827
Image Detail Image Download
img_8828
img_8828
Image Detail Image Download
img_8829
img_8829
Image Detail Image Download
img_8830
img_8830
Image Detail Image Download
img_8831
img_8831
Image Detail Image Download
img_8833
img_8833
Image Detail Image Download
img_8840
img_8840
Image Detail Image Download
img_8841
img_8841
Image Detail Image Download
img_8848
img_8848
Image Detail Image Download
img_8849
img_8849
Image Detail Image Download
img_8854
img_8854
Image Detail Image Download
img_8858
img_8858
Image Detail Image Download
img_8859
img_8859
Image Detail Image Download
img_8863
img_8863
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8871
img_8871
Image Detail Image Download
img_8877
img_8877
Image Detail Image Download
img_8879
img_8879
Image Detail Image Download
img_8884
img_8884
Image Detail Image Download
img_8888
img_8888
Image Detail Image Download
img_8892
img_8892
Image Detail Image Download
img_8898
img_8898
Image Detail Image Download
img_8904
img_8904
Image Detail Image Download
img_8910
img_8910
Image Detail Image Download
img_8914
img_8914
Image Detail Image Download
img_8915
img_8915
Image Detail Image Download
img_8916
img_8916
Image Detail Image Download
img_8919
img_8919
Image Detail Image Download
img_8921
img_8921
Image Detail Image Download
img_8928
img_8928
Image Detail Image Download
img_8933
img_8933
Image Detail Image Download
img_8934
img_8934
Image Detail Image Download
img_8939
img_8939
Image Detail Image Download
img_8967
img_8967
Image Detail Image Download
img_8972
img_8972
Image Detail Image Download
img_8985
img_8985
Image Detail Image Download
img_8990
img_8990
Image Detail Image Download
img_9001
img_9001
Image Detail Image Download
img_9006
img_9006
Image Detail Image Download
img_9012
img_9012
Image Detail Image Download
img_9018
img_9018
Image Detail Image Download
img_9029
img_9029
Image Detail Image Download
img_9035
img_9035
Image Detail Image Download
img_9037
img_9037
Image Detail Image Download
img_9040
img_9040
Image Detail Image Download
img_9050
img_9050
Image Detail Image Download
img_9053
img_9053
Image Detail Image Download
img_9057
img_9057
Image Detail Image Download
img_9060
img_9060
Image Detail Image Download
img_9062
img_9062
Image Detail Image Download
img_9067
img_9067
Image Detail Image Download
img_9068
img_9068
Image Detail Image Download
img_9072
img_9072
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery