ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

คณะผู้บริหาร ตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางไปยังพื้นที่ เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อตรวจสอบความเรียนร้อยในการดำเนินการ เตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8700

img 8710

img 8731

img 8747

img_8700
img_8700
Image Detail Image Download
img_8703
img_8703
Image Detail Image Download
img_8705
img_8705
Image Detail Image Download
img_8709
img_8709
Image Detail Image Download
img_8710
img_8710
Image Detail Image Download
img_8730
img_8730
Image Detail Image Download
img_8731
img_8731
Image Detail Image Download
img_8732
img_8732
Image Detail Image Download
img_8734
img_8734
Image Detail Image Download
img_8735
img_8735
Image Detail Image Download
img_8737
img_8737
Image Detail Image Download
img_8738
img_8738
Image Detail Image Download
img_8741
img_8741
Image Detail Image Download
img_8742
img_8742
Image Detail Image Download
img_8745
img_8745
Image Detail Image Download
img_8747
img_8747
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery