ภาพกิจกรรม - กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดน้ำลาน

กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดน้ำลาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ  รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิสิตชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ผ้าห่ม  และร่วมกันพัฒนาวัด ปลูกต้นไม้มงคล    วัดน้ำลาน  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน

img 3276

img 3315

img 3376

img 3405

img_3276
img_3276
Image Detail Image Download
img_3277
img_3277
Image Detail Image Download
img_3296
img_3296
Image Detail Image Download
img_3299
img_3299
Image Detail Image Download
img_3300
img_3300
Image Detail Image Download
img_3302
img_3302
Image Detail Image Download
img_3305
img_3305
Image Detail Image Download
img_3307
img_3307
Image Detail Image Download
img_3309
img_3309
Image Detail Image Download
img_3313
img_3313
Image Detail Image Download
img_3315
img_3315
Image Detail Image Download
img_3333
img_3333
Image Detail Image Download
img_3364
img_3364
Image Detail Image Download
img_3373
img_3373
Image Detail Image Download
img_3376
img_3376
Image Detail Image Download
img_3383
img_3383
Image Detail Image Download
img_3394
img_3394
Image Detail Image Download
img_3403
img_3403
Image Detail Image Download
img_3404
img_3404
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery