ภาพกิจกรรม - บันทึกข้อตกลง ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน

บันทึกข้อตกลง ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับ นายฌัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน การบริการวิชาการ การทำวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 3249

img 3239

img 3266

img 3262

img_3231
img_3231
Image Detail Image Download
img_3233
img_3233
Image Detail Image Download
img_3234
img_3234
Image Detail Image Download
img_3237
img_3237
Image Detail Image Download
img_3238
img_3238
Image Detail Image Download
img_3239
img_3239
Image Detail Image Download
img_3240
img_3240
Image Detail Image Download
img_3241
img_3241
Image Detail Image Download
img_3242
img_3242
Image Detail Image Download
img_3243
img_3243
Image Detail Image Download
img_3244
img_3244
Image Detail Image Download
img_3249
img_3249
Image Detail Image Download
img_3250
img_3250
Image Detail Image Download
img_3252
img_3252
Image Detail Image Download
img_3253
img_3253
Image Detail Image Download
img_3258
img_3258
Image Detail Image Download
img_3262
img_3262
Image Detail Image Download
img_3266
img_3266
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery