ภาพกิจกรรม - การประชุม เตรียมงานประเพณีหงเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

การประชุม เตรียมงานประเพณีหงเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอาราหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงานประเพณีหงเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8224

img 8194

img 8199

img 8207

img_8163
img_8163
Image Detail Image Download
img_8167
img_8167
Image Detail Image Download
img_8173
img_8173
Image Detail Image Download
img_8175
img_8175
Image Detail Image Download
img_8177
img_8177
Image Detail Image Download
img_8179
img_8179
Image Detail Image Download
img_8184
img_8184
Image Detail Image Download
img_8186
img_8186
Image Detail Image Download
img_8191
img_8191
Image Detail Image Download
img_8194
img_8194
Image Detail Image Download
img_8199
img_8199
Image Detail Image Download
img_8201
img_8201
Image Detail Image Download
img_8202
img_8202
Image Detail Image Download
img_8203
img_8203
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8207
img_8207
Image Detail Image Download
img_8208
img_8208
Image Detail Image Download
img_8210
img_8210
Image Detail Image Download
img_8213
img_8213
Image Detail Image Download
img_8216
img_8216
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery