ภาพกิจกรรม - การประชุม การเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์

 การประชุม การเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม การเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕57 ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 7959

img 7961

img 7965

img 8044

img_7954
img_7954
Image Detail Image Download
img_7955
img_7955
Image Detail Image Download
img_7959
img_7959
Image Detail Image Download
img_7961
img_7961
Image Detail Image Download
img_7965
img_7965
Image Detail Image Download
img_7966
img_7966
Image Detail Image Download
img_7968
img_7968
Image Detail Image Download
img_7970
img_7970
Image Detail Image Download
img_7972
img_7972
Image Detail Image Download
img_7979
img_7979
Image Detail Image Download
img_7981
img_7981
Image Detail Image Download
img_7982
img_7982
Image Detail Image Download
img_7984
img_7984
Image Detail Image Download
img_7986
img_7986
Image Detail Image Download
img_7990
img_7990
Image Detail Image Download
img_7991
img_7991
Image Detail Image Download
img_7993
img_7993
Image Detail Image Download
img_7994
img_7994
Image Detail Image Download
img_7996
img_7996
Image Detail Image Download
img_8004
img_8004
Image Detail Image Download
img_8006
img_8006
Image Detail Image Download
img_8008
img_8008
Image Detail Image Download
img_8013
img_8013
Image Detail Image Download
img_8015
img_8015
Image Detail Image Download
img_8017
img_8017
Image Detail Image Download
img_8023
img_8023
Image Detail Image Download
img_8026
img_8026
Image Detail Image Download
img_8036
img_8036
Image Detail Image Download
img_8044
img_8044
Image Detail Image Download
img_8047
img_8047
Image Detail Image Download
img_8048
img_8048
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery