ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต

คณะผู้บริหาร เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕57 ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 13 ไร่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

dsc 0421

dsc 0426

dsc 0435

dsc 0438

dsc_0421
dsc_0421
Image Detail Image Download
dsc_0424
dsc_0424
Image Detail Image Download
dsc_0426
dsc_0426
Image Detail Image Download
dsc_0430
dsc_0430
Image Detail Image Download
dsc_0432
dsc_0432
Image Detail Image Download
dsc_0435
dsc_0435
Image Detail Image Download
dsc_0438
dsc_0438
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery