ภาพกิจกรรม - โครงการทัศนศึกษาดูงาน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔

โครงการทัศนศึกษาดูงาน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

img 3059

 img 3073

img 3111

img 3138

img_3059
img_3059
Image Detail Image Download
img_3063
img_3063
Image Detail Image Download
img_3068
img_3068
Image Detail Image Download
img_3073
img_3073
Image Detail Image Download
img_3099
img_3099
Image Detail Image Download
img_3101
img_3101
Image Detail Image Download
img_3108
img_3108
Image Detail Image Download
img_3111
img_3111
Image Detail Image Download
img_3121
img_3121
Image Detail Image Download
img_3123
img_3123
Image Detail Image Download
img_3138
img_3138
Image Detail Image Download
img_3140
img_3140
Image Detail Image Download
img_3141
img_3141
Image Detail Image Download
img_3142
img_3142
Image Detail Image Download
img_3147
img_3147
Image Detail Image Download
img_3167
img_3167
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery