ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

dsc 0290

dsc 0292

dsc 0303

dsc_0276
dsc_0276
Image Detail Image Download
dsc_0279
dsc_0279
Image Detail Image Download
dsc_0282
dsc_0282
Image Detail Image Download
dsc_0283
dsc_0283
Image Detail Image Download
dsc_0290
dsc_0290
Image Detail Image Download
dsc_0292
dsc_0292
Image Detail Image Download
dsc_0295
dsc_0295
Image Detail Image Download
dsc_0303
dsc_0303
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery