ภาพกิจกรรม - กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)

กิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน (โซนเหนือ) พร้อมทั้ง กิจกรรม อบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง ให้แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน (โซนเหนือ) ณ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7870

img 7739

img 7892

img 7933

img_7625
img_7625
Image Detail Image Download
img_7627
img_7627
Image Detail Image Download
img_7631
img_7631
Image Detail Image Download
img_7632
img_7632
Image Detail Image Download
img_7634
img_7634
Image Detail Image Download
img_7639
img_7639
Image Detail Image Download
img_7645
img_7645
Image Detail Image Download
img_7655
img_7655
Image Detail Image Download
img_7659
img_7659
Image Detail Image Download
img_7661
img_7661
Image Detail Image Download
img_7667
img_7667
Image Detail Image Download
img_7679
img_7679
Image Detail Image Download
img_7692
img_7692
Image Detail Image Download
img_7700
img_7700
Image Detail Image Download
img_7702
img_7702
Image Detail Image Download
img_7703
img_7703
Image Detail Image Download
img_7705
img_7705
Image Detail Image Download
img_7708
img_7708
Image Detail Image Download
img_7713
img_7713
Image Detail Image Download
img_7717
img_7717
Image Detail Image Download
img_7718
img_7718
Image Detail Image Download
img_7722
img_7722
Image Detail Image Download
img_7725
img_7725
Image Detail Image Download
img_7732
img_7732
Image Detail Image Download
img_7733
img_7733
Image Detail Image Download
img_7737
img_7737
Image Detail Image Download
img_7739
img_7739
Image Detail Image Download
img_7740
img_7740
Image Detail Image Download
img_7831
img_7831
Image Detail Image Download
img_7837
img_7837
Image Detail Image Download
img_7839
img_7839
Image Detail Image Download
img_7842
img_7842
Image Detail Image Download
img_7847
img_7847
Image Detail Image Download
img_7852
img_7852
Image Detail Image Download
img_7854
img_7854
Image Detail Image Download
img_7863
img_7863
Image Detail Image Download
img_7864
img_7864
Image Detail Image Download
img_7865
img_7865
Image Detail Image Download
img_7868
img_7868
Image Detail Image Download
img_7870
img_7870
Image Detail Image Download
img_7871
img_7871
Image Detail Image Download
img_7872
img_7872
Image Detail Image Download
img_7873
img_7873
Image Detail Image Download
img_7874
img_7874
Image Detail Image Download
img_7875
img_7875
Image Detail Image Download
img_7876
img_7876
Image Detail Image Download
img_7882
img_7882
Image Detail Image Download
img_7884
img_7884
Image Detail Image Download
img_7886
img_7886
Image Detail Image Download
img_7887
img_7887
Image Detail Image Download
img_7888
img_7888
Image Detail Image Download
img_7889
img_7889
Image Detail Image Download
img_7890
img_7890
Image Detail Image Download
img_7892
img_7892
Image Detail Image Download
img_7894
img_7894
Image Detail Image Download
img_7903
img_7903
Image Detail Image Download
img_7908
img_7908
Image Detail Image Download
img_7913
img_7913
Image Detail Image Download
img_7920
img_7920
Image Detail Image Download
img_7921
img_7921
Image Detail Image Download
img_7924
img_7924
Image Detail Image Download
img_7933
img_7933
Image Detail Image Download
img_7935
img_7935
Image Detail Image Download
img_7941
img_7941
Image Detail Image Download
img_7943
img_7943
Image Detail Image Download
img_7949
img_7949
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery