ภาพกิจกรรม - พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ

พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ พุทธศาสนิชน ชาวจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ  อาจารย์ประจำวิทยาัลัยสงฆ์นครน่านฯ คณะสังคมศาสตร์ รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน  

img 7759

img 7771

img 7776

img 7789

img_7754
img_7754
Image Detail Image Download
img_7759
img_7759
Image Detail Image Download
img_7762
img_7762
Image Detail Image Download
img_7768
img_7768
Image Detail Image Download
img_7771
img_7771
Image Detail Image Download
img_7774
img_7774
Image Detail Image Download
img_7776
img_7776
Image Detail Image Download
img_7780
img_7780
Image Detail Image Download
img_7783
img_7783
Image Detail Image Download
img_7786
img_7786
Image Detail Image Download
img_7789
img_7789
Image Detail Image Download
img_7790
img_7790
Image Detail Image Download
img_7791
img_7791
Image Detail Image Download
img_7792
img_7792
Image Detail Image Download
img_7795
img_7795
Image Detail Image Download
img_7802
img_7802
Image Detail Image Download
img_7803
img_7803
Image Detail Image Download
img_7809
img_7809
Image Detail Image Download
img_7815
img_7815
Image Detail Image Download
img_7824
img_7824
Image Detail Image Download
img_7826
img_7826
Image Detail Image Download
img_7827
img_7827
Image Detail Image Download
img_7828
img_7828
Image Detail Image Download
img_7829
img_7829
Image Detail Image Download
img_7830
img_7830
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery