ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)

การประชุมเตรียมงาน อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานและตรวจสถานที่จัดกิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.(โซนเหนือ) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ กิจกรรม อบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7599

img 7608

img 7604

img 7605

img_7599
img_7599
Image Detail Image Download
img_7602
img_7602
Image Detail Image Download
img_7603
img_7603
Image Detail Image Download
img_7604
img_7604
Image Detail Image Download
img_7605
img_7605
Image Detail Image Download
img_7608
img_7608
Image Detail Image Download
img_7609
img_7609
Image Detail Image Download
img_7613
img_7613
Image Detail Image Download
img_7614
img_7614
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery