ภาพกิจกรรม - โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นำท้องถิ่นไทย : สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นำท้องถิ่นไทย : สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดโครงการ โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นำท้องถิ่นไทย : สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ ๓  โดยมี พ.ท.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยมงคล อาจารย์พิเศษ, นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน, นายภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และ อ.พัสกร พอใจ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7539

img 7569

img 7581

img 7595

img_7524
img_7524
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7530
img_7530
Image Detail Image Download
img_7532
img_7532
Image Detail Image Download
img_7539
img_7539
Image Detail Image Download
img_7542
img_7542
Image Detail Image Download
img_7545
img_7545
Image Detail Image Download
img_7548
img_7548
Image Detail Image Download
img_7549
img_7549
Image Detail Image Download
img_7553
img_7553
Image Detail Image Download
img_7554
img_7554
Image Detail Image Download
img_7557
img_7557
Image Detail Image Download
img_7559
img_7559
Image Detail Image Download
img_7563
img_7563
Image Detail Image Download
img_7569
img_7569
Image Detail Image Download
img_7573
img_7573
Image Detail Image Download
img_7575
img_7575
Image Detail Image Download
img_7580
img_7580
Image Detail Image Download
img_7581
img_7581
Image Detail Image Download
img_7588
img_7588
Image Detail Image Download
img_7592
img_7592
Image Detail Image Download
img_7595
img_7595
Image Detail Image Download
img_7597
img_7597
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery