ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกองแผนงาน

คณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะกองแผนงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ พระมหาทองคำ ฐิตเปโม รก.ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้องทั้งคณะกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ที่เดินทางมาเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง เยี่ยมพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๑๓ ไร่ เพื่อ แนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 7457

img 7498

img 7509

img 7517

img_7457
img_7457
Image Detail Image Download
img_7460
img_7460
Image Detail Image Download
img_7462
img_7462
Image Detail Image Download
img_7467
img_7467
Image Detail Image Download
img_7469
img_7469
Image Detail Image Download
img_7471
img_7471
Image Detail Image Download
img_7473
img_7473
Image Detail Image Download
img_7475
img_7475
Image Detail Image Download
img_7476
img_7476
Image Detail Image Download
img_7479
img_7479
Image Detail Image Download
img_7481
img_7481
Image Detail Image Download
img_7498
img_7498
Image Detail Image Download
img_7502
img_7502
Image Detail Image Download
img_7503
img_7503
Image Detail Image Download
img_7508
img_7508
Image Detail Image Download
img_7509
img_7509
Image Detail Image Download
img_7515
img_7515
Image Detail Image Download
img_7517
img_7517
Image Detail Image Download
img_7520
img_7520
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery