ภาพกิจกรรม - กิจกรรม “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนใต้)

กิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ” (โซนใต้)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ” โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน (โซนใต้) พร้อมทั้ง กิจกรรม อบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง ให้แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน (โซนใต้) ณ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7243

img 7267

img 7269

img 7408

img 7453

img_7178
img_7178
Image Detail Image Download
img_7181
img_7181
Image Detail Image Download
img_7186
img_7186
Image Detail Image Download
img_7198
img_7198
Image Detail Image Download
img_7202
img_7202
Image Detail Image Download
img_7203
img_7203
Image Detail Image Download
img_7210
img_7210
Image Detail Image Download
img_7215
img_7215
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7221
img_7221
Image Detail Image Download
img_7225
img_7225
Image Detail Image Download
img_7226
img_7226
Image Detail Image Download
img_7227
img_7227
Image Detail Image Download
img_7228
img_7228
Image Detail Image Download
img_7235
img_7235
Image Detail Image Download
img_7237
img_7237
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7243
img_7243
Image Detail Image Download
img_7247
img_7247
Image Detail Image Download
img_7252
img_7252
Image Detail Image Download
img_7255
img_7255
Image Detail Image Download
img_7260
img_7260
Image Detail Image Download
img_7262
img_7262
Image Detail Image Download
img_7267
img_7267
Image Detail Image Download
img_7269
img_7269
Image Detail Image Download
img_7277
img_7277
Image Detail Image Download
img_7297
img_7297
Image Detail Image Download
img_7301
img_7301
Image Detail Image Download
img_7310
img_7310
Image Detail Image Download
img_7321
img_7321
Image Detail Image Download
img_7322
img_7322
Image Detail Image Download
img_7326
img_7326
Image Detail Image Download
img_7331
img_7331
Image Detail Image Download
img_7336
img_7336
Image Detail Image Download
img_7342
img_7342
Image Detail Image Download
img_7344
img_7344
Image Detail Image Download
img_7347
img_7347
Image Detail Image Download
img_7356
img_7356
Image Detail Image Download
img_7358
img_7358
Image Detail Image Download
img_7370
img_7370
Image Detail Image Download
img_7373
img_7373
Image Detail Image Download
img_7374
img_7374
Image Detail Image Download
img_7376
img_7376
Image Detail Image Download
img_7377
img_7377
Image Detail Image Download
img_7392
img_7392
Image Detail Image Download
img_7396
img_7396
Image Detail Image Download
img_7398
img_7398
Image Detail Image Download
img_7399
img_7399
Image Detail Image Download
img_7401
img_7401
Image Detail Image Download
img_7408
img_7408
Image Detail Image Download
img_7410
img_7410
Image Detail Image Download
img_7435
img_7435
Image Detail Image Download
img_7447
img_7447
Image Detail Image Download
img_7453
img_7453
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery