ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงาน “อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ”

การประชุมเตรียมงาน อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานและตรวจสถานที่จัดกิจกรรม อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ” โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๖-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ กิจกรรม อบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7125

img 7132

img 7134

img 7171

img_7118
img_7118
Image Detail Image Download
img_7125
img_7125
Image Detail Image Download
img_7131
img_7131
Image Detail Image Download
img_7132
img_7132
Image Detail Image Download
img_7134
img_7134
Image Detail Image Download
img_7136
img_7136
Image Detail Image Download
img_7139
img_7139
Image Detail Image Download
img_7145
img_7145
Image Detail Image Download
img_7159
img_7159
Image Detail Image Download
img_7163
img_7163
Image Detail Image Download
img_7166
img_7166
Image Detail Image Download
img_7168
img_7168
Image Detail Image Download
img_7171
img_7171
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery