ภาพกิจกรรม - การประชุมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

การประชุมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงาน อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ” โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๖-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ กิจกรรม อบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง และ กิจกรรมวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗   ณ พื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑๓ ไร่ 

img 7051

img 7058

img 7061

img_7021
img_7021
Image Detail Image Download
img_7022
img_7022
Image Detail Image Download
img_7025
img_7025
Image Detail Image Download
img_7026
img_7026
Image Detail Image Download
img_7027
img_7027
Image Detail Image Download
img_7051
img_7051
Image Detail Image Download
img_7058
img_7058
Image Detail Image Download
img_7061
img_7061
Image Detail Image Download
img_7063
img_7063
Image Detail Image Download
img_7064
img_7064
Image Detail Image Download
img_7067
img_7067
Image Detail Image Download
img_7068
img_7068
Image Detail Image Download
img_7074
img_7074
Image Detail Image Download
img_7078
img_7078
Image Detail Image Download
img_7079
img_7079
Image Detail Image Download
img_7081
img_7081
Image Detail Image Download
img_7082
img_7082
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery