ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่ออุ้ยจันธิมา เย็นใจมา

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่ออุ้ยจันธิมา  เย็นใจมา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อจันธิมา  เย็นใจมา (พ่ออุ้ยของ ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ณ บ้านหลับมืนพรวน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

img 6813

img 6832

img 6843

img 6876

img_6813
img_6813
Image Detail Image Download
img_6820
img_6820
Image Detail Image Download
img_6824
img_6824
Image Detail Image Download
img_6832
img_6832
Image Detail Image Download
img_6838
img_6838
Image Detail Image Download
img_6839
img_6839
Image Detail Image Download
img_6840
img_6840
Image Detail Image Download
img_6843
img_6843
Image Detail Image Download
img_6849
img_6849
Image Detail Image Download
img_6851
img_6851
Image Detail Image Download
img_6855
img_6855
Image Detail Image Download
img_6856
img_6856
Image Detail Image Download
img_6861
img_6861
Image Detail Image Download
img_6865
img_6865
Image Detail Image Download
img_6870
img_6870
Image Detail Image Download
img_6876
img_6876
Image Detail Image Download
img_6879
img_6879
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery