ภาพกิจกรรม - พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูฉันทเจติยานุกิจ

พิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูฉันทเจติยานุกิจ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ พุทธศาสนิชน ชาวจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมุฑิตาจิต แด่ พระครูฉันทเจติยานุกิจ อาจารย์ประจำวิทยาัลัยสงฆ์นครน่านฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ที่ได้รับ พระราชทาน สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูฉันทเจติยานุกิจ” เดิม พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6494

img 6670

img 6758

img 6779

img_6443
img_6443
Image Detail Image Download
img_6494
img_6494
Image Detail Image Download
img_6519
img_6519
Image Detail Image Download
img_6542
img_6542
Image Detail Image Download
img_6553
img_6553
Image Detail Image Download
img_6568
img_6568
Image Detail Image Download
img_6611
img_6611
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6618
img_6618
Image Detail Image Download
img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6631
img_6631
Image Detail Image Download
img_6640
img_6640
Image Detail Image Download
img_6645
img_6645
Image Detail Image Download
img_6647
img_6647
Image Detail Image Download
img_6650
img_6650
Image Detail Image Download
img_6651
img_6651
Image Detail Image Download
img_6658
img_6658
Image Detail Image Download
img_6660
img_6660
Image Detail Image Download
img_6670
img_6670
Image Detail Image Download
img_6672
img_6672
Image Detail Image Download
img_6677
img_6677
Image Detail Image Download
img_6679
img_6679
Image Detail Image Download
img_6685
img_6685
Image Detail Image Download
img_6688
img_6688
Image Detail Image Download
img_6693
img_6693
Image Detail Image Download
img_6696
img_6696
Image Detail Image Download
img_6708
img_6708
Image Detail Image Download
img_6709
img_6709
Image Detail Image Download
img_6713
img_6713
Image Detail Image Download
img_6716
img_6716
Image Detail Image Download
img_6721
img_6721
Image Detail Image Download
img_6722
img_6722
Image Detail Image Download
img_6724
img_6724
Image Detail Image Download
img_6726
img_6726
Image Detail Image Download
img_6730
img_6730
Image Detail Image Download
img_6732
img_6732
Image Detail Image Download
img_6737
img_6737
Image Detail Image Download
img_6742
img_6742
Image Detail Image Download
img_6745
img_6745
Image Detail Image Download
img_6753
img_6753
Image Detail Image Download
img_6758
img_6758
Image Detail Image Download
img_6766
img_6766
Image Detail Image Download
img_6769
img_6769
Image Detail Image Download
img_6779
img_6779
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery