ภาพกิจกรรม - การประชุมการเตรียมงานอบรม “เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน”

การประชุมการเตรียมงานอบรม เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุม การประชุมการเตรียมงานอบรม เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ในโรงเรียน” โดย อาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  และ อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม B-NET ก่อนสอบ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ” โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๖-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6357

img 6361

img 6362

img_6357
img_6357
Image Detail Image Download
img_6361
img_6361
Image Detail Image Download
img_6362
img_6362
Image Detail Image Download
img_6367
img_6367
Image Detail Image Download
img_6368
img_6368
Image Detail Image Download
img_6372
img_6372
Image Detail Image Download
img_6374
img_6374
Image Detail Image Download
img_6377
img_6377
Image Detail Image Download
img_6379
img_6379
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6383
img_6383
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery