ภาพกิจกรรม - การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย  ได้ร่วมกันประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ การวิจัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจความก้าวหน้า งานวิจัย  พร้อมทั้ง ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ได้มอบหนังสือ เกี่ยวกับการทำวิจัย  เพื่อพัฒนางานวิจัย ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สืบต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัึดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

 img 6271

img 6279

img 6336

img 6287

img_6271
img_6271
Image Detail Image Download
img_6279
img_6279
Image Detail Image Download
img_6282
img_6282
Image Detail Image Download
img_6287
img_6287
Image Detail Image Download
img_6292
img_6292
Image Detail Image Download
img_6293
img_6293
Image Detail Image Download
img_6297
img_6297
Image Detail Image Download
img_6298
img_6298
Image Detail Image Download
img_6311
img_6311
Image Detail Image Download
img_6314
img_6314
Image Detail Image Download
img_6316
img_6316
Image Detail Image Download
img_6319
img_6319
Image Detail Image Download
img_6321
img_6321
Image Detail Image Download
img_6324
img_6324
Image Detail Image Download
img_6325
img_6325
Image Detail Image Download
img_6328
img_6328
Image Detail Image Download
img_6330
img_6330
Image Detail Image Download
img_6333
img_6333
Image Detail Image Download
img_6336
img_6336
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery