ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบรรพชิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ตำราวิชาการ ณ โรงเรียนธาราบรรพต บ้านหัวน้ำ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

img 6100

img 6171

img 6208

img 6217

img_6070
img_6070
Image Detail Image Download
img_6077
img_6077
Image Detail Image Download
img_6085
img_6085
Image Detail Image Download
img_6086
img_6086
Image Detail Image Download
img_6087
img_6087
Image Detail Image Download
img_6088
img_6088
Image Detail Image Download
img_6091
img_6091
Image Detail Image Download
img_6092
img_6092
Image Detail Image Download
img_6100
img_6100
Image Detail Image Download
img_6115
img_6115
Image Detail Image Download
img_6118
img_6118
Image Detail Image Download
img_6123
img_6123
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6139
img_6139
Image Detail Image Download
img_6148
img_6148
Image Detail Image Download
img_6149
img_6149
Image Detail Image Download
img_6159
img_6159
Image Detail Image Download
img_6161
img_6161
Image Detail Image Download
img_6171
img_6171
Image Detail Image Download
img_6175
img_6175
Image Detail Image Download
img_6178
img_6178
Image Detail Image Download
img_6182
img_6182
Image Detail Image Download
img_6191
img_6191
Image Detail Image Download
img_6193
img_6193
Image Detail Image Download
img_6200
img_6200
Image Detail Image Download
img_6203
img_6203
Image Detail Image Download
img_6208
img_6208
Image Detail Image Download
img_6212
img_6212
Image Detail Image Download
img_6217
img_6217
Image Detail Image Download
img_6224
img_6224
Image Detail Image Download
img_6228
img_6228
Image Detail Image Download
img_6232
img_6232
Image Detail Image Download
img_6234
img_6234
Image Detail Image Download
img_6237
img_6237
Image Detail Image Download
img_6240
img_6240
Image Detail Image Download
img_6249
img_6249
Image Detail Image Download
img_6250
img_6250
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery