ภาพกิจกรรม - การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย  ได้ร่วมกันประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน แบบการเสนอการวิจัยในชั้นเรียน แบบเสนอการวิจัยสถาบัน แบบเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (วช) แผนปฏิบัติการประจำปีงานวิจัย ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนางานวิจัย ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สืบต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัึดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6006

img 5975

img 5972

img 6021

 

img_5943
img_5943
Image Detail Image Download
img_5945
img_5945
Image Detail Image Download
img_5948
img_5948
Image Detail Image Download
img_5955
img_5955
Image Detail Image Download
img_5965
img_5965
Image Detail Image Download
img_5970
img_5970
Image Detail Image Download
img_5971
img_5971
Image Detail Image Download
img_5972
img_5972
Image Detail Image Download
img_5975
img_5975
Image Detail Image Download
img_6006
img_6006
Image Detail Image Download
img_6008
img_6008
Image Detail Image Download
img_6010
img_6010
Image Detail Image Download
img_6012
img_6012
Image Detail Image Download
img_6013
img_6013
Image Detail Image Download
img_6014
img_6014
Image Detail Image Download
img_6015
img_6015
Image Detail Image Download
img_6018
img_6018
Image Detail Image Download
img_6019
img_6019
Image Detail Image Download
img_6021
img_6021
Image Detail Image Download
img_6025
img_6025
Image Detail Image Download
img_6027
img_6027
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery