ภาพกิจกรรม - การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุมในฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับการเตรียมกิจกรรมมหาจุฬาสู่ยอดดอย และการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 5701

img 5702 

img 5703

img_5701
img_5701
Image Detail Image Download
img_5702
img_5702
Image Detail Image Download
img_5703
img_5703
Image Detail Image Download
img_5704
img_5704
Image Detail Image Download
img_5707
img_5707
Image Detail Image Download
img_5708
img_5708
Image Detail Image Download
img_5709
img_5709
Image Detail Image Download
img_5710
img_5710
Image Detail Image Download
img_5716
img_5716
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery