ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงิน

ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนายอนันต์  ลานเงิน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อบุญอยู่  ลานเงิน บิดาของนายอนันต์  ลานเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 5600

img 5648

img 5683

img 5680

img_5600
img_5600
Image Detail Image Download
img_5602
img_5602
Image Detail Image Download
img_5603
img_5603
Image Detail Image Download
img_5611
img_5611
Image Detail Image Download
img_5618
img_5618
Image Detail Image Download
img_5621
img_5621
Image Detail Image Download
img_5623
img_5623
Image Detail Image Download
img_5625
img_5625
Image Detail Image Download
img_5627
img_5627
Image Detail Image Download
img_5635
img_5635
Image Detail Image Download
img_5639
img_5639
Image Detail Image Download
img_5642
img_5642
Image Detail Image Download
img_5648
img_5648
Image Detail Image Download
img_5651
img_5651
Image Detail Image Download
img_5654
img_5654
Image Detail Image Download
img_5664
img_5664
Image Detail Image Download
img_5665
img_5665
Image Detail Image Download
img_5671
img_5671
Image Detail Image Download
img_5677
img_5677
Image Detail Image Download
img_5680
img_5680
Image Detail Image Download
img_5683
img_5683
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery