ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายอนันต์ ลานเงิน

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายอนันต์  ลานเงิน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อบุญอยู่  ลานเงิน บิดาของนายอนันต์  ลานเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 5538

img 5575

img 5593

img 5587

img_5516
img_5516
Image Detail Image Download
img_5519
img_5519
Image Detail Image Download
img_5520
img_5520
Image Detail Image Download
img_5522
img_5522
Image Detail Image Download
img_5523
img_5523
Image Detail Image Download
img_5525
img_5525
Image Detail Image Download
img_5527
img_5527
Image Detail Image Download
img_5528
img_5528
Image Detail Image Download
img_5529
img_5529
Image Detail Image Download
img_5530
img_5530
Image Detail Image Download
img_5531
img_5531
Image Detail Image Download
img_5532
img_5532
Image Detail Image Download
img_5533
img_5533
Image Detail Image Download
img_5534
img_5534
Image Detail Image Download
img_5538
img_5538
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5548
img_5548
Image Detail Image Download
img_5562
img_5562
Image Detail Image Download
img_5568
img_5568
Image Detail Image Download
img_5572
img_5572
Image Detail Image Download
img_5575
img_5575
Image Detail Image Download
img_5587
img_5587
Image Detail Image Download
img_5593
img_5593
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery